Veilig sportklimaat

Sporten en grensoverschrijdend gedrag. Ze zouden geen enkele relatie met elkaar moeten hebben. Maar helaas is dat niet waar. Ook binnen de sportwereld vinden incidenten plaats variërend van seksueel getinte opmerkingen tot aanrandingen, pesten, bedreigingen, discriminatie, mishandeling en belediging. Met grensoverschrijdend gedrag bedoelen we omgangsvormen die door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren. Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:

  • Door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren en/of
  • Als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten én
  • Plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport waar de spelregels/reglementen niet in voorzien.

Binnen Gronical Dizziness proberen we een zo veilig mogelijk sportklimaat te creëren voor iedereen. Ultimate Frisbee staat bekend als sport waar iedereen welkom is en iedereen wordt geaccepteerd zoals die is. Binnen de vereniging hebben we enkele manieren waarop wij ons klimaat kunnen houden zoals die is, en om aan de veilig sportklimaat eisen te voldoen vanuit de Nederlandse Frisbee Bond:

  1. De vertrouwenscontactpersoon binnen Gronical Dizziness is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. Als slachtoffer, als beschuldigde, maar ook als je getuige bent of een ‘niet pluis’-idee hebt bij een situatie. Ook bestuurders kunnen een beroep doen op de vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenscontactpersoon van Gronical Dizziness is te bereiken via e-mail: ... Tevens is de vertrouwenscontactpersoon ook in bezit van een geldige VOG.
  2. Om de kans op ongewenst gedrag binnen onze vereniging te verkleinen, hebben al onze jeugdtrainers een VOG. Dit betekent dat ze voordat ze training gaan geven aan de jeugd getoetst zijn op hun bekwaamheid en de mogelijk problemen die er waren in het verleden.
  3. Vanuit het bestuur wordt er actief op gestuurd om een zo veilig mogelijk sportklimaat te hebben, en een plek te creëren waar iedereen terecht kan, een plek waar we trots op kunnen zijn.

Lid worden of heb je een vraag?